Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – "Spojujte se a spolupracujte"

(9. díl)

Staří gnostici uvádějí, že archontí strategie, která tak strašně dlouho ovládala lidstvo, byla založena na principu, kdy vše bylo přetáčeno naruby. Lež se tak stávala pravdou, život smrtí, utrpení pak pro ně bylo radostí, místo Světla byla uctívána Temnota atd. Použijme nyní na "konci věků" jejich metodu obrácení a obraťme to, co již bylo obráceno, tedy jejich kardinální heslo, které jim zabezpečovalo naprostou dominanci nad lidstvem a udržovalo je v pozici, která jim umožňovala tisíce let nemilosrdně ovládat lidi, zotročovat je a vládnout jim – "Rozděluj a panuj". Jestliže tento jejich plán v sobě nesl tak obrovskou moc Temnoty, tak by měl zase opak zákonitě tuto moc demontovat a měl by v sobě nést stejně velkou sílu Světla. Jestliže se Archonti a temné entity dokázali sjednotit nad tímto heslem, tak všichni vědomí a probuzení lidé, toužící po osvobození z této nepřátelské reality se zase musí sjednotit nad protipólem jejich zotročující formule: "Spojujte se a spolupracujte!!!" Co tahle věta znamená? Kdo se má spojit a jak má spolupracovat? Je to jednoduché. Spojit se mají všichni ti, kteří k sobě přirozeně patří, jsou si podobní svou jasnou podporou lidství a přirozenou tendencí si svým životem zvyšovat vibrace a vědomým či podvědomým směřováním ke Světlu poznání. Jsou to ti, kteří chtějí být dobrými lidmi, a které spojuje vše lidské, přirozené a srdečné. Všichni tito lidé navazují na starověké ideály Hyperborei, raných křesťanů, Tartárie a Slovanství, které mají někde zapsané ve svém srdci a zakódované ve své DNA. Spojuje je zásadní odpor k násilí, drancování, zneužívání moci a k zotročování ostatních bytostí, které vnímají jako své bratry a sestry. Na tomto principu fungovala Hyperborea, kam se utíkali zotročovaní lidé před mocenskými a autoritativními režimy Anunnaků, Atlanťanů a před dalšími podobnými civilizacemi. Zde se z otroků automaticky stávali bratři a sestry, kteří se zde přirozeně zapojovali do budování a rozvíjení hyperborejské komunity. Skutečné lidství a kategorie: "snažit se být co nejlepším člověkem" je tedy hodnotou, která automaticky a přirozeně spojuje ty, kteří bez sentimentu otvírají svoje srdce ostatním a svá každodenní i drobná rozhodnutí filtrují přes chápající toleranci a síto svého svědomí.

Vše to zní jako pohádka, utopie, nereálná a nepravděpodobná záležitost či nesplnitelný úkol, ale věřte tomu, že jsme jen velmi malý kousínek od zcela nové reality. Stará realita (Matrix) už totiž skončila a to ve 14 hodin, 26. dubna, 2020. Toto je čas, kdy kolektivní vědomí lidstva díky své spirituální vibraci se odstřihlo od Matrixu a začalo si řídit tuto realitu samo (je skvělé, že k této úžasné události přispěli Slované celosvětově ze 36%) a klíčoví "negativní tvůrci" za oponou, Mobius, Umbrella, DARPA, přestaly tuto "projekci Matrixu" podporovat. Toto ovšem neznamená, že jsme se automaticky dostali do nové reality. Ocitli jsme se v přechodné fázi. Demontáž staré reality a zhmotnění připravené nové skutečnosti přece jen chvíli potrvá a záleží na každém z nás, jak dlouho toto přechodné období bude trvat, než každý převezme svoji zodpovědnost sám za sebe, své blízké i celou planetu.

Postupně jsou zaplavovány tunely a ničeny podzemní základny, nechvalně známé otřesnými genetickými pokusy na lidech a výrobou adrenochromu, také i podzemní města, kam se chtěli "Nepostradatelní" přesunout a schovat před připravovanou apokalypsou na povrchu planety. Většina lidstva se dusí pochybnostmi, ale přece je to pravda. Bylo by pro většinu představitelné, že padnou gigantické společnosti a seriozní všemi uznávané banky těsně před světovou finanční krizí? Věřila většina lidí ještě 18. listopadu, že přijde pád komunismu? Ne, ještě v tento den celá řada nevnímajících prospěchářů vstupovala do KSČ. Věřili lidé ještě jeden den před největší Potopou, že obrovská vlna smete naprostou většinu všeho živého z povrchu planety? Ne! Jsou události, které přichází jednou za 100 let, tisíciletá voda je termín pro povodňovou úroveň, která proběhne jednou za 1000 let. Jsou události, které se odehrají jednou za deset tisíc let, ale to k čemu se schyluje zde na Zemi, je ještě gigantičtější změnou. Tato událost je tak výjimečná, že se na ni přiletěli podívat nebo ji podpořit bytosti takřka z celé galaxie. Vše ukazuje na to, že pokud se ještě trochu víc přičiníme, tak se převrátí misky vah i v hmotné realitě, změní se definitivně bilance temných a světelných energií, a my se následující den probudíme do zcela jiné "hmotné" planetární situace. Změna bude rychlá a ostrá jako řez skalpelem.

Plno lidí žehrá a stěžuje si, že s některými lidmi nelze hnout, nechtějí nic slyšet ani vědět, nemají zájem o to, co právě probíhá, všemu se vysmívají, jsou agresivní nebo uctívají Temné struktury, moc, peníze, satanské rituály a manipulují ostatní, ať už přes média, politiku, kostel či jiné náboženství. To vše je v pořádku. Nemůžete nikoho násilně nutit ani přesvědčovat. Tito lidé vás neslyší! Jsou za pomyslnou skleněnou stěnou. Vybrali si prostě jiný vlak než vy a cestují do jiné cílové stanice. Jejich inkarnační plán je spojen s prozkoumáváním království Temna a zkušenosti služby sobě. Nemá cenu je vůbec přesvědčovat. Oni do Světa, o kterém hovořím, nesměřují, nezapadli by do něj, nechápali by ho a nepřijali by ho. Oni musí projít zcela jinou zkušeností než vy, kteří víte nebo cítíte, o čem se zmiňuji. Oni si vybrali zcela jiné budoucí zkušenosti a až někdy, na základě svých drsných zkušeností se znovu přiblíží k cestě Světla nebo natrvalo uvíznou v hrubohmotných světech. Současná dualitní realita nás však nyní všechny svedla dohromady, abychom zjistili, jak chutná na jedné straně Temnota a bezbřehá "demokracie" typu vše je dovoleno a na straně druhé, realita bratrské spolupráce a služby pro celek a pro ostatní, bez zotročování a zbytečného přemrštěného egoismu.

Z historie trochu jinak, až k současnosti 9: Jak na to (1. díl) – Spojujte se a spolupracujte

10.07.2020

Rychlá navigace: