Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

(8. díl)

Jak dlouho lidé budou snášet to neskutečné ožebračování, skryté zotročování a rozsáhlou manipulaci? Copak bude ta "očarovaná" většina do nekonečna věřit všem těm milým slovům, které se na lidstvo sypou z médií, od politických představitelů a církví? Copak stačí věřit sdělením jen proto, že se na vás dotyčný mile usmívá, přesladce hovoří a je to "známá autorita" nebo zavedená televizní či rozhlasová stanice? Kdy už mlčící většina konečně pochopí na čem je založen tento zrůdný babylonský otrokářský režim? Tento Systém nechce vaši spokojenost, blahobyt, zdravotní a důchodové jistoty, nemá zájem na vašem zdraví, nepodporuje čistou a vzkvétající přírodu a harmonickou sounáležitost s ostatními tvory na planetě, nestojí o to, aby lidé kreativně rozvíjeli svoje schopnosti, aby se přirozeně radovali, pečovali o své velké poklady: křišťálově čistou vodu, průzračný vzduch, úrodnou a chemicky nezatíženou půdu. Není vám nápadné jak mohutně a rychle je ničena příroda, zdroje podzemních vod, oceány, deštné pralesy, půda, ovzduší, přesně ty nejdůležitější lidské hodnoty?

Umělé Inteligenci prostě nebude vadit vysoká radioaktivita na planetě, nedýchatelné ovzduší zničené životní prostředí a mrtvá příroda. Taktéž zlovolné entity by takovou realitu přijali, jen aby na planetě nepřišli o moc a klidně by se na pár set let uchýlili několik desítek kilometrů pod zem. Dravčím entitám také nevadí totálně zničená a vydrancovaná planeta, protože až to tu "skončí", tak se jen přesunou na další planetu. Ale to lidé potřebují v první řadě čisté a kvalitní přírodní zdroje a potraviny, jinak budou čím dál tím více nemocní a budou rychle umírat. Pokud by lidstvo skutečně ovládalo Zemi, myslíte, že by dovolilo, aby se děly takové šílenosti s přírodou a celou planetou? Nevěřím! Že by si dobrovolně uřezávalo větev, na které sedí a vybralo si osud pomalé smrti? To ne! Světové organizace, vlády i klíčoví politici mají zmanipulovanou mysl nebo ze zištnosti či strachu slouží skryté nelidské moci. Je ale nejvyšší čas, aby se sjednocené lidstvo přihlásilo jako velká síla na planetě k její harmonické správě a k masivní obnově veškerých přírodních zdrojů.

Všechny světové organizace a vlády včetně EU (výjimkou jsou vlády a politici podporující Hnutí odporu) jsou řízeny nebo alespoň přísně kontrolovány stínovou vládou a nedefinovatelnými entitami nad ní. To dokumentuje záměrný chaos, do kterého je svět uvrhován a tlačen. Vždyť by stačil pouhý jeden zákon na úrovni OSN a celý svět by se zbavil nejrůznějších ekologických problémů a hrozeb. Podívejte, jak celý svět, jak na povel, sklopil uši a začal (bez odmluvy) nosit roušky a dokonce je masívně nosí i teď, kdy už se profláklo, že jde o mediální, planou bublinu a že se o jedná destabilizační a ovládací akt elit. Důchodová a zdravotní reforma by musela být zavedena do 1 měsíce od zadání. Stačil by na to jeden nadprůměrný ekonom, pokud by mu to bylo dovoleno. Zavedení jednotné daně, třeba 25% bez výjimek by prostě všichni velmi rychle akceptovali a jen úspora ze zrušených finančních úřadů a úředníků by šla do miliard, nehledě na obrovské zjednodušení, zefektivnění a transparentnost. Temná síla, ale nechce prospěšnost, výhodnost, transparentnost, přehlednost a efektivnost! Chce chaos, co největší bídu, nepřehlednost a časovou náročnost. Čím bude systém komplikovanější, nepřehlednější, neefektivnější a chaotičtější, tak tím bude lidstvo ve větším stresu, bude se lépe ovládat a systém ho bude moci o to víc okrádat. Podívejte se na všechny ty vyhlášky a směrnice, kterými EU zahnojila celou Českou republiku, podívejte na šílenou byrokracii a výkaznictví kterými je znetvořena celá administrativa, na naprosto zdevastované soudnictví, právní systém a o monopolu a zrůdnosti zdravotnictví, založeném jen na tvrdém a nehorázném businessu nemá cenu ani hovořit. Podívejte se na nesmyslná pravidla čerpání dotací, tak zmatečnou, finančně a časově náročnou agendu může vytvořit jen jasný služebník těch nejtemnějších sil. O genderovém nesmyslu a humanitární podstatě přivážených uprchlíků ani raději nemluvit. Vše se děje se záměrem: "Čím hůře, tím lépe." Nebozí učitelé, odchovaní Komenským a všichni lidé nosící v srdci Mistra Jana Husa musí neskonale trpět při této spoušti, kterou náš zotročený stát dovoluje zavádět stále více.

Všichni politici, kteří ale nebudou jasně, hlasitě a srozumitelně upozorňovat, křičet, nesouhlasit a nebudou se domáhat našich přirozených a nedílných práv a svobod budou zodpovědní za fašistický marasmus, který v České republice postupně vzniká, a měli by si uvědomit, že jejich "podezřelou" odevzdanost, pasivitu a řiťolezectví vůči EU budou informovaní lidé a následující generace hodnotit jako jasnou vlastizradu!

Z historie trochu jinak, až k současnosti 8: Už toho bylo dost!

09.07.2020

Rychlá navigace: