Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

(7. díl)

Zaráží mě, nebaví a je mi docela protivný výraz či pozdrav při loučení: "Tak užívej". Ne, že by měl člověk propadnout depresi a nihilismu, stranit se zábavy, neradovat se z milých lidí, pěkných věcí a maličkostí, ale euforické užívání si uprostřed našeho "pracovního tábora" mi připadne trochu přitažené za vlasy, když se "dozorce" tohoto tábora neustále snaží lidem na všech úrovních škodit, zhoršovat jim životní podmínky a ničit svobodného a kreativního ducha. Nemám chuť naplňovat zcela význam tohoto slova v situaci, ve které se nachází naše zem, naše společnost, EU, světové směřování, ekologie planety, kdy dochází k cílenému vypalování deštných pralesů, nesmyslnému prosazování genderové "kultury", skrytému ničení základních společenských jednotek – rodin, kdy mocní dnes už dokonce otevřeně podporují chaos, bezpráví, demoralizaci a nezákonnost, kdy bílí policisté klekají před fašistickými agresory, kdy probíhá cílené prosazování obměny původního obyvatelstva v Evropě radikálními islamisty, ale také při pasivním přístupu naši vlády a politiků k tomu všemu, kteří už bohužel nejsou našimi, ale skrytě kopou za globální zotročování a ne za všelidské a národní hodnoty, bagatelizují a nepřímo tolerují zotročování, zbídačování a ožebračování ostatních národů a obyčejných lidí ve jménu zvyšování HDP a zaklínadla – "ekonomického růstu", při nezřízeném drancování surovin, ničení ekologické rovnováhy v přírodě a neodpustitelného plýtvání surovinami (cílená krátkodobá životnost výrobků), kdy jsou lhostejní k celosvětovému zneužívání člověka a dokonce naprosto ignorují tak závažnou věc, jako je zabíjení žen a dětí za účelem satanských rituálů či výroby drogy adrenochromu, při mučení dětí na utajovaných místech, v hlubokých podzemních základnách. Všichni mlčí! Není vám to přinejmenším podivné?! Co to znamená? Netuší, že se toto děje nebo kryjí svoje parťáky?

Připadá mi absurdní si plně užívat v době, kdy vrcholí skrytá Třetí světová válka, kdy nám byla celosvětově vnucena coronavirová šaškárna, která ukazuje, jak moc "vymyté" mozky už mají i ty největší "autority", a kdy vylézá napovrch, jak dlouho a obludně je lidstvo manipulováno, dnes například pomocí primitivních, morálně poškozených osob, které systém pečlivě připravuje v Sorošových "líhních", neziskovkách a jeho "univerzitách", aby se po svém dosazení do funkcí na nás cynicky šklebili z politické sféry či z mainstreamových médií, smáli se nám do obličeje a arogantně nám ukazovali, jak vlastně vůbec nic nezmůžeme, a jaké jsme to hloupé stádo. Antieuforická je i stále ještě aktuálně trvající hrozba prosazovaného NWO se všemi nechutnými a nepřijatelnými fašizujícími důsledky pro lidsky myslící jedince což je: zavedení povinného očkování, kontroly pohybu osob, ořezávání všech demokratických svobod, cenzury vyjadřování, záměrné zhoršování životní úrovně, záměrné zadlužování jednotlivců i států až po plánované následné zrušení soukromého vlastnictví a dalších fašistických a doslova likvidačních protilidských opatření.

Za tohoto stavu mi prostě nejde, abych se uvelebil do lenošky a vychutnával si drink, pohodičku a bezstarostnost. Ano, něco jiného je dostat se do vystředěného stavu vnitřní rovnováhy nezávislého pozorovatele, do toho pověstného oka uragánu absolutního klidu a vyrovnanosti, ale tento stav vnitřní harmonie a nadčasového filosofického postoje ke všemu negativnímu ovšem nemá naprosto nic společného s "užíváním" si v materialistickém slova smyslu a vychutnáváním si své egoistické dokonalosti a požitkářství.

Podstatou našeho osvíceného postoje je, abychom nepropadávali panice a depresi z toho všeho, co se kolem nás děje a bylo citováno, ale abychom tyto informace v klidu přijali jako výzvu ke změně, kterou musíme učinit. Každý na své úrovni by měl intenzívně hledat pravdu a nejrůznější informace, aby se patřičně zorientoval, mohl všechna získaná fakta intuitivně prověřit, zpracovat, vyhodnotit, aby se pak s nimi mohl náležitě vyrovnat a následně je bez emocí přijmout. To ale neznamená, že budeme vše pouze pokorně a pasívně přijímat a poslušně nastavovat i druhou tvář. Ne, pravdu, morální postoje a skutečné lidské hodnoty musíme neustále a každodenně bránit proti všem, kteří se zaprodali Temnotě a materialistické pragmatičnosti. Proto bychom měli omezit své "materialistické radovánky", krátkodobé konzumní uvažování či duchovní izolace a uzavírání se do svých egoistických ezoterických "dokonalých" bublin a vyhýbali se tak interakci a konfrontaci s Temnotou. Zlu je třeba čelit, třeba i se skloněnou hlavou. Bez široké informovanosti veřejnosti, jíž by měl každý probuzený a probouzející se člověk intenzívně přispět, totiž nad "Temnotou" nemůžeme zvítězit ani nedokážeme zastavit šíření fašizujícího zla, které kolem nás představitelé Temnoty a Deep state stále rozsévají.

Z historie trochu jinak, až k současnosti 7: Kámo užívej!

08.07.2020

Rychlá navigace: