Souvislosti, které všude nenajdete

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

(6. díl)

Vesmír je kreativní prostor a božský experiment umožňuje, aby se každá bytost podle svého nastavení kreativně projevila, získala patřičnou zkušenost a pak si vybrala směr svého směřování. V dualitě jsou prakticky pouze dvě cesty. Cesta rozvoje svého ega, ztotožnění se s hmotným světem a upřednostnění hmotných principů nad duchovními hodnotami a spirituálními zákonitostmi. Na této cestě bytosti rozvíjejí svou hmotnou stránku, užívají si "všech výdobytků hmoty" a čím dál tím více zapomínají na to, že jsou v prvé řadě duchovní bytosti. Materialismus a absence duchovnosti takové lidi plíživě stále více uzemňuje a zabetonovává do hmoty, snižuje jejich vibrace, a pokud tomuto směřování neučiní přítrž, tak jejich srdce tvrdnou a oni postupně "šutrovatí", ztrácí schopnost intuice, vyššího vnímání a vytrácí se u nich soucit.

Druhá cesta je spojena s poznáním, že jsme multidimenzionální, duchovní bytosti, které zde na Zemi dočasně působí v této inkarnaci. Cesta takové osoby je spojená s rozvojem a zdokonalováním své duchovnosti, ušlechtilosti, vnímavosti a celistvosti. Neslouží egoisticky jen sám sobě, ale uvědomuje si, že jeho skutečná síla a pravá perspektiva spočívá v harmonické sounáležitosti s celým Vesmírem, ale zejména se svým živočišným druhem. (Nejvyšším trestem u "vyspělých" přírodních a dávných národů bylo, že viník byl vyhoštěn a vyhnán ze svého kmene). Po naší "smrti" si do další inkarnace neodneseme ani zlato, ani akcie a ani pozemky, ale zkušenosti, poznání a na cestu nám budou "svítit" všechny naše duchovní paramity (zásluhy).

Za normálních okolností existuje ještě třetí cesta a na té se poloprobuzení lidé potácí mezi oběma cestami. Jsou jednou svou částí v materialistické realitě a částečně se nechávají inspirovat duchovními hodnotami. Dnes ale už nejsme ve zcela normální situaci. Období od roku 2012 – 2022 je obdobím velké svátosti. Je to doslova převratná doba, doba neodkladného frekvenčního vzestupu Země, dělení naší reality, ale i dělení směřování každého jednotlivého člověka. Právě nyní Vesmír stále více nutí každou lidskou bytost, aby se skutečně projevila a dala jednoznačně najevo, kam patří, kým ve skutečnosti je, s čím se ztotožňuje a jaká je její opravdová podstata. Každý bude muset strhnout svoji masku, obnažit své nitro a svými činy jednoznačně podpořit jednu ze dvou vznikajících realit. Jak se obě reality od sebe stále více oddělují, tak se i zmenšuje prostor pro neutrální postoj všech i těch příliš váhajících, zbabělých a líných, kteří vytváří pasívní, mlčící většinu. Blížíme se k finálnímu datu transformace, vše kolem nás se zrychluje a vzrůstá tlak na naše jednoznačné a aktivní sebevyjádření a projevení se, do které reality směřujeme. Každý musí vykonat svou evoluční volbu, složit zkoušku "dospělosti", aby postoupil. Zde na Zemi již nebude žádný opravný termín, opakovat se bude na jiných planetách 3D. Jestliže lidé zůstanou nevědomí, pasivní, sebestřední, egoističtí, zaměření jen na svoje potřeby, své tělo, svou krásu a "užívání si", bez zájmu o celek a utrpení ostatních lidských bytostí na planetě, tak zůstanou na pozici "já" ať už toto "já" má postatu materialistickou či "duchovní". Lidé zahledění pouze do sebe nepochopili svou úlohu, proč se ocitli tady a teď! Je třeba mít odvahu a absorbovat do sebe všechny ty děsivé informace, odporné manipulace a slizká dogmata a přetavit je v neškodnou, zpracovanou zkušenost, která nás zocelí a kolektivní vědomí lidstva zbaví přihlouplé naivity, kterou stále ještě platí za svůj urychlený, anunnacký, evoluční vývoj.

Jestliže se vnitřně ztišíte, tak ti citlivější uslyší a ucítí někde v oblasti žaludku, že nějakou vaši vzdálenou část, někdo trápí a mučí. To podvědomě vnímáte stovky tisíc každoročně unášených a mučených dětí a žen, které jsou také součástí našeho kolektivního vědomí. Jestliže zůstaneme cyničtí a hluší k utrpení bytostí našeho živočišnému druhu, nemáme nárok na vzestup, protože jsme nic nepochopili. Všechny ty zrůdnosti, okrádání, nehorázné ožebračování a zotročování, kterému dnes čelí celý lidský druh, se přímo dotýká i vás. Nesmíme jen tak "pokorně" a pasívně přijímat a přehlížet naše zotročování i to, co se děje našim blízkým, aniž bychom se za ně postavili, aniž bychom patřičně reagovali. Mlčení je tichý souhlas a neomlouvá nás ani velká zaneprázdněnost, z důvodů honby za postavením, mocí, penězi ani výlety do snových a meditačních světů. Je totiž jen otázkou času, že ty největší hrůzy, před kterými zavíráme oči, a které se dějí dětem, tam někde hluboko v podzemí, se jednou budou dít i vašim dětem, vašim blízkým i vám samotným, pokud se nespojíme a tomuto zlu se tvrdě kolektivně nepostavíme (I ten největší dravec ustoupí před odhodlaným a vědomým davem.). V této souvislosti musím důrazně připomenout Ježíšova slova a jeho hluboké a inspirující poselství:

"Pokud dovolíte, aby bylo ublíženo tomu poslednímu z vás, je to stejné, jako kdybyste ublížili mně!"

Ano ochrana toho posledního z nás je tou nejúčinnější ochranou vaší i vašich dětí.

Z historie trochu jinak, až k současnosti 6: Nebuďte pasívní, už není čas!

07.07.2020

Rychlá navigace: