Souvislosti, které všude nenajdete

Tyto stránky chtějí přispět k vašemu probuzení z velmi dlouhého spánku a k pochopení toho, že vy sami, svět kolem vás, ale i celý vesmír je něčím jiným, než jste si doposud mysleli.

Úroveň zamlčování a manipulací se všemi informacemi je tak veliká, že skutečná realita je mnohem neuvěřitelnější než si dovedete představit.

Musíme si konečně uvědomit, že svět kolem nás je velmi odlišný od toho, co je nám tvrzeno oficiálními médii, politiky, vědeckými, společenskými a duchovními autoritami.

Důležité pravdy o světě kolem nás, vesmíru i o nás samotných jsou nám pečlivě skrývány. Nejde o to, abyste bezhlavě přijali to, co vám odhalují alternativní zdroje, ale stačí, když začnete zkoumat všechny předkládané informace a brzy objevíte záplavu oficiálních lží, polopravd a dezinformací. Pak již automaticky budete postupně skládat dohromady puzzle prověřených informací od morálně a věky prověřených autorit.

Oficiální lži a utajování ve všech oborech lidské činnosti (od historie, vědy, zdravotnictví, ekonomiky až po tajné kosmické programy) deformované tržními principy dosáhly obludných rozměrů a je nejvyšší čas zastavit tyto "sračky" jak říká dnes již stoletý, skvělý myslitel Jacque Fresco.

Všechna zveřejněná fakta by vás měla inspirovat k tomu, abyste rychle opustili naivní konzumní nahlížení na vše kolem vás a začali stavět na vámi prověřených informacích, které vám umožní zorientovat se na nové cestě ke skutečné pravdě, historickému poučení a k platným vesmírným zákonům. My lidské bytosti se přece nemůžeme zdravě a správně evolučně vyvíjet, pokud neznáme a nedodržujeme základní životní pravidla a nerespektujeme základní kosmické zákony. Je nejvyšší čas, abychom dospěli a přijali skutečnou zodpovědnost za sebe, své okolí a za život na celé planetě. Lidská přirozenost a hluboké vědomí nás nabádá k tomu, abychom žili v co největší harmonii se sebou, se svou rodinou a okolím, se všemi lidmi, naší planetou i celým vesmírem.

Pokud přijmeme filozofii holografického uspořádání vesmíru a fraktálového členění všeho na stále menší a menší části, které jsou zmenšeninami jednoho celku, tak pak jsme my součástí všech a všeho kolem nás a každá starost o jakoukoliv maličkost kolem nás je tedy starostí o nás samé.

Seznámení se s historií vývoje lidstva a předcházejících civilizací jsou jedny z informací, které jsou nám bedlivě skrývány a překrucovány, protože poučení z chyb předcházejících evolučních cyklů by velmi urychlilo náš civilizační vývoj a vzestup a to není součástí agendy sil, které svírají lidstvo na naší planetě jako svěrací kazajka.

Tyto stránky si nechtějí hrát na vševědného spasitele či nositele šokujících informací, které zvyšují sledovanost a prodej. Chtějí vás jen nastartovat k hledání co nejserioznějších informací a inspirovat vás k přehodnocení řady dogmat a podsunutých nepravdivých modelů a schémat, které se vám do nynějška zdály jako absolutně pravdivé a "vědecky" podložené.

To podstatné na začátek

Lidstvo je dlouhodobě záměrně udržováno v nevědomosti. Jsou mu brány evoluční výdobytky. Jsou zkreslovány výsledky vědy a výzkumu. Je podporován šlendrián, hloupost, zlodějna a slepé uličky vývoje. Jsou ničeny některé klíčové vědecké poznatky. Není zájem, aby se lidstvo svobodně vyvíjelo a zavádělo do praxe evolučně důležité a převratné výsledky výzkumu a vědy.
Každý z nás však má obrovskou mentální moc, kterou pokud uplatníme, doslova vytvoříme zázraky. Svým pozitivním přístupem a láskou ke všemu a ke všem pomůžeme sobě, svému okolí a ke svržení negace na celé planetě. Změníme tak kolektivní vědomí a urychlíme tak dlouho očekávanou změnu. Zlu a negaci učiníme přítrž tím, že bude co nejširší lidská společnost informována o těchto skutečnostech. Pomožme my všichni tomu, aby tak dlouho skrývaná a utajovaná pravda ve všech oborech lidské činnosti postupně probublala do celé společnosti… více

Blog "Odhalení"

Blog "Odhalení" vám chce zdarma, formou každodenního magazínu přinášet stále nové a nové informace a souvislosti, které běžně nenajdete, a které jsou lidem dlouhodobě skrývány, zamlžovány a překrývány nánosem dezinformací, lží a polopravd tak, aby se nedokázali správně zorientovat, byli ustrašení, nevědomí a zůstali závislí na těch, kteří bedlivě střeží všechny skutečně důležité informace a využívají je jen ve svůj prospěch, pro upevnění své moci a převahy nad ostatními a někdy až dokonce pro své zbožštění… více

Nejnovější příspěvky
Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (11. díl)

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (11. díl)

(11. díl)

Rosenthal: "Protože nevěříme v život po smrti, všechno naše úsilí směřuje k 'tomuto okamžiku'. Nejsme hloupí tak jako vy a proto nikdy nepřijmeme nějakou ideologii založenou na obětavosti. Když vy budete žít a umírat pro nějakou společnou věc, my žijeme a umíráme jen pro své osobní zájmy. Myšlenka nějakého sebeobětování je pro nás Židy odporná. Mně osobně je přímo hnusná. Není důvod ospravedlňovat smrt, protože smrtí se končí všechno. My se spojujeme proto, abychom se chránili."… více

22.07.2024

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (10. díl)

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (10. díl)

(10. díl)

Námi zmanipulovaní "kostelníci" nás Židy schizofreně chrání do té míry, že přitom ničí sebe a vlastní kulturu. Tato pravda by byla zcela pochopitelná doslova pro každého idiota, který si přečetl alespoň malou část historie, protože celý historický příběh dokumentuje neustálé fyzické ničení gójů na popud Židů. V době americké revoluce jsme úplně ovládli Anglii; v době občanské války jsme úplně ovládli sever a v době první a druhé světové války jsme zcela ovládli i USA. Díky naší infiltraci do církví jsme byli schopni zapojit nic netušící křesťany do nikdy nekončících válek proti sobě navzájem, které vždy jen vedli k chudobě, bídě, hladu a dalšímu vyhynutí lidí, zatímco my jen počítáme svoje zisky a získáváme velké politické výhody… více

19.07.2024

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (9. díl)

Šokující a velmi závažné informace poskytnuté židovským poradcem Haroldem Rosenthalem... (9. díl)

(9. díl)

"To my vše řídíme. Vedení podniků je námi nucené zvyšovat ceny výrobků, protože právě my zvyšujeme náklady při používání kapitálu. Zaměstnanci požadují vyšší mzdy, vedení podniků je opět nuceno zvyšovat ceny a tak vytváříme začarovaný kruh. Přitom na sebe nikdy neupozorňujeme, protože skutečná příčina inflace je v nás. Nafukujeme všechny konflikty a třídní rozpory do takové míry, aby Nežidé nevěnovali pozornost našim podvratným aktivitám. A právě naše zvýšení nákladů na použití kapitálu vytváří ten začarovaný kruh! A my, my nepracujeme a neřídíme podniky, ale máme ze všeho veškerý zisk! A to vše probíhá díky naší manipulaci s penězi."...… více

17.07.2024

Čtěte dál:

Manipulace napříč věků

Zakázaná historie

Co nám ve škole neřekli

Absolutně neuvěřitelné

Géniové v šuplíku

Nebezpečné informace

Odhalení

Ekonomika zítřka

Zdravotnictví na pranýři

Rychlá navigace: