Souvislosti, které všude nenajdete

Nebezpečné informace

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi

(1. díl)

Přešlo už více než sto let od té doby, kdy se v důsledku bolševického převratu moc v Rusku ocitla v rukou židovské menšiny. Mnozí doteď nechápou, jak se vůbec něco takového mohlo stát v mnohamilionovém pravoslavném Rusku. Odpověď na tuto otázku do jisté míry dává kniha V. Uškujnika "Kagan a jeho bek", vydaná v zahraničí ještě v sovětských časech (kniha byla napsána v 70-tých letech). Dílo pomáhá poznat po desetiletí utajovaná fakta a souvislosti, jejichž poznání má ohromný význam pro celoruskou, všeslovanskou a světovou historii, současnost i budoucnost… více

01.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Chazarsko-židovské uchvácení Ruska

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Chazarsko-židovské uchvácení Ruska

(2. díl)

Svobodné zednářství hrálo velikou úlohu v přípravě revoluce svým vlivem ve vyšších společenských kruzích a v ozbrojených silách. Příprava na revoluci se prováděla systematicky a soustavně. Vražda Arkadjeviče STOLYPINA v okultním datumu 1. 11. 1911 byla, stejně jako datum 11. 9. 2001, velmi milá satanistické židovské kabale. Za další oběť, pomocí klevet, byla vybrána carevna. Jedovaté pomluvy, které svobodní zednáři vypouštěli do oběhu ve "vyšších kruzích", rychle pronikaly "dolů" a připravovaly společenský rozklad… více

02.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pokud vyhrajeme tuto revoluci, tak Rusko přeměníme na jeden velký hřbitov...

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pokud vyhrajeme tuto revoluci, tak Rusko přeměníme na jeden velký hřbitov...

(3. díl)

Židé se rozhodli využít vítězství v říjnové revoluci pro uskutečnění svých cílů. Zatímco je "Dočasná vláda" učinila "rovnými mezi rovnými", tak komunismus jim už nesliboval jen rovnost, ale úplné panování nad Rusy a nad jejich životy a majetkem. To plně odpovídalo jejich cílům i jejich parazitické filosofii a ideji, že se zjeví jejich mesiáš, který přinutí celý svět se mu pokořit a svůj národ udělá vládcem světa… více

03.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: vyvraždění nejlepších z "gójů"

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: vyvraždění nejlepších z "gójů"

(4. díl)

Když Židé dostali do svých rukou celý administrativní aparát státu, stali se jeho úplnými pány. Robert Wilton, Angličan, který žil v Rusku a byl bývalým korespondentem novin Times, oznámil, že nedlouho po tom, co bolševici získali moc, tak z 556 osob, kteří obsadili nejvyšší administrativní posty v Rusku bylo 447 Židů. Když Židé v Rusku uchvátili moc do svých houževnatých rukou, vůbec neměli v úmyslu ji pustit a dělit se o ni, což jasně dokazuje etnická sestava sovětského vedení před "Druhou světovou válkou"… více

04.03.2021

Berijova čistka v Rudé armádě. Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi.

Berijova čistka v Rudé armádě. Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi.

(5. díl)

Židovští kati zabíjeli, zatýkali, ničili ve jméně neexistujícího "vojenského spiknutí". Zničení neexistujícího "vojenského spiknutí" byl pro Židy preventivní ničící nástroj, protože možnost vojenského puče v oddílech Rudé armády byla tím nejreálnějším a smrtelným nebezpečím pro dosazené "chazarské židy na jejich pozicích", kteří se dostali k moci… více

05.03.2021

Jak se bek Stalin vzbouřil proti kaganovi Kaganovičovi

Jak se bek Stalin vzbouřil proti kaganovi Kaganovičovi

(6. díl)

Právě Stalin a Kaganovič podepisovali všechny nejdůležitější rozhodnutí strany a vlády. Ačkoliv Kaganovič byl téměř neviditelný, ve skutečnosti byl právě on tím nejvyšším vládcem a za vše zodpovědným – kaganem. Bek Stalin byl pouze jeho administrátorem a pomocníkem… více

06.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Vražda cara a celé jeho rodiny

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Vražda cara a celé jeho rodiny

(7. díl)

"Chazaři praktikovali i přinášení lidských obětí, včetně RITUÁLNÍCH VRAŽD na konci jejich kralování." Tato slova objasňují skutečný význam vraždy posledního ruského panovníka a celé jeho rodiny v noci na 17. července 1918 ve městě Jekatěrinburk… více

07.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti svému kaganovi

Jak se Stalin vzbouřil proti svému kaganovi

(8. díl)

Podle zvyku Chazarů, veškerá činnost kagana, Lazara Kaganoviče, zůstávala v hlubokém tajemnu. Bek Stalin byl stále na očích a jako vůdce údajně neomezený ve svých právech, nesl plnou zodpovědnost za veškerou vnější i vnitřní politiku státu i za rozhodnutí za scénou, které tam dělal kagan Kaganovič. Řadoví čtenáři, jak ruští, tak i zahraniční, byli po léta krmeni sugestivně vytvořenou lží a dopředu vytvořenýma dezinformacemi šířenými tiskem plně kontrolovaným, si jednoduše nemohli představit jiný obraz toho, co se ve skutečnosti dělo za kulisami sovětské historie… více

08.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Klíčová role Žukova

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Klíčová role Žukova

(9. díl)

Koestler ve své knize o Chazarech píše, že v době válečných událostí se do čela ozbrojených sil státu už nestavěl kagan, ale jejich bek Stalin. V souladu s tímto zvykem byl pak bek Stalin vyhlášený za hlavního velitele všech armád SSSR. Kdo ale jmenoval maršála Georgije Konstantinoviče Žukova do funkce náčelníka Generálního štábu, nám není známo. Nejpravděpodobněji to byl výběr Stalina a byl to výběr neobyčejně úspěšný. Žukov byl ve vojenských kruzích známý jako "antisemita", a proto jeho jmenování do této funkce nemohlo vyjít ze Stalinova "židovského" okruhu… více

09.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Leningradské čistky

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Leningradské čistky

(10. díl)

I po vítězoslavné válce ruského národa zůstávali v SSSR Židé tak silní, že mohli zahájit masový proces v Leningradu, proti svým nepřátelům, který trval tři roky. Víme, že soud v SSSR byl v těch časech velmi "rychlý", nikoliv však spravedlivý a milosrdný. Nechce se ani domyslet, jak velké množství obviněných bylo tehdy možné v tomto období v Leningradě "zpracovat", obvinit a tvrdě potrestat… více

10.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jakou roli hrál Klement Gottwald

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jakou roli hrál Klement Gottwald

(11. díl)

V Praze byl na podzim 1952, úplně neočekávaně pro všechny, uvězněn hlavní tajemník Ústředního výboru Komunistické strany, Žid Rudolf SLÁNSKÝ, a společně s ním celá skupina známých Židů. Soudili je bleskově, od 20. do 25. listopadu, a 13 funkcionářů, ze kterých 11 byli Židé, odsoudili k smrti a ihned je postříleli či oběsili. Mezi popravenými byl i samotný Slánský. Proces zahájil Klement Gottwald, Stalinův přítel, a tady se začíná rozmotávat zamotané klubko části utajovaných dějin: "Jak se bek Stalin 'vzepřel' chazarsko-židovskému kaganátu."… více

11.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byl a je svět vydírán chazarskými Židy pomocí jaderných zbraní?

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byl a je svět vydírán chazarskými Židy pomocí jaderných zbraní?

(12. díl)

Po popravě "zrádce" beka Džugašviliho Stalina byl na jeho místo okamžitě jmenován náčelník "pretoriánské gardy" Lavrentij Berija. Kvůli zamaskování byl veřejně zakrytý Melenkovem, který ale jeho činnost neměl žádný vliv. Samotný chán neboli kagan Lazar Kaganovič i nadále, jak se od něho očekávalo, zůstával ve stínu, ale je bez jakýchkoliv pochybností, že nejvyšší moc, stejně jako předtím, se plně nacházela v jeho rukou… více

12.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jak Žukov zlikvidoval chazarsko-židovskou moc v CCCP

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jak Žukov zlikvidoval chazarsko-židovskou moc v CCCP

(13. díl)

Na světě neexistovala žádná organizovaná síla, která by pro chazarské Židy mohla být nebezpečná. Situace na jaře 1953: Sjednocená moc Ameriky a Sovětského svazu byla plnou zárukou bezpečnosti Židů před všemi potenciálními nepřáteli. Pouze dva státy měly v těch letech jaderné zbraně a výroba této "ultimativní" zbraně se nacházela v rukou Židů – Strausse v USA a Beriji v SSSR… více

13.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Rozhodný úder maršála Žukava proti Berijovi a jeho chazarsko-židovským spojencům

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Rozhodný úder maršála Žukava proti Berijovi a jeho chazarsko-židovským spojencům

(14. díl)

Jeden z rakouských žurnalistů ve své reportáži uvedl, že Berija byl uvězněný 27. června v Moskvě přímo v Kremlu, převeden podzemní chodbou do Butyrského vězení a tam byl večer v ten samý den popraven. Podle jiných údajů Beriju někdo zabil v Kremlu, zřejmě 27. června a celá jeho kolosální organizace se po ztrátě svého vůdce rozpadla sama od sebe, bez jakéhokoliv tlaku zvenku. To se zdá být málo pravděpodobné. Věci se zpočátku udály jinak. Žádné velké spiknutí nebylo, a ani být nemohlo. Jinak by ho ihned odhalili Berijovi agenti a zlikvidovali by všechny jeho účastníky. Je očividné, že do Žukovových plánů bylo zasvěceno jen několik vyšších důstojníků dvou tankových divizí, které zavolal z Uralu… více

14.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jak maršál Žukov zpřetrhal židovsko-chazarskou moc v Rusku

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Jak maršál Žukov zpřetrhal židovsko-chazarskou moc v Rusku

(15. díl)

Překvapivé Žukovovo vítězství nad Berijou a jeho štábem se událo takto: Žukov znal osobně velitele dvou tankových divizí a byl přesvědčen, že splní jakýkoliv jeho rozkaz. Když se divize připravovaly na manévry, tak si Žukov zavolal k sobě do štábu velitele a osobně jim předal svůj rozkaz: "okamžitě začít útok na Lubjanku po návratu ke svým oddílům". Riziko bylo obrovské, ale Žukov jednoduše neměl moc na vybranou. Cítil se být chazarskými Židy odsouzeným k smrti a jasně si to uvědomoval… více

15.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Proč je židovskými Chazary tak nenáviděno Rusko

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Proč je židovskými Chazary tak nenáviděno Rusko

(16. díl)

Žukovovo lubjanské vítězství je svým globálním významem neporovnatelně vyšší než vítězství svatého knížete Alexandra Něvského, které zničilo tužbu německých rytířů zotročit Slovany, neboť Žukov nerozdrtil pouze tužbu, ale už reálně uskutečňovaný fakt zotročení Ruska sionisty. Po Berijově smrti se po nějakém čase pokoušeli obnovit svou moc přes stranu, ale ten samý maršál Žukov ji přetnul u kořene, když vojenskými letadly dopravil do Moskvy poslance z provincií, kteří hlasovali proti Židům a jejich pomocníkům na plénu strany a překazili tak tento pokus… více

16.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Legendární vojevůdce maršál Žukov

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Legendární vojevůdce maršál Žukov

(17. díl)

Není známo, jestli je dnes v Sovětském svazu vojevůdce takového formátu, jakým byl zesnulý maršál Žukov. Je zajímavé poznamenat, že ani doma, v jeho vlasti, ani mimo ni, nikdo nikdy plně neocenil bojové schopnosti tohoto zcela výjimečného vojvůdce, kterému v historii není rovno. To není omyl ani zveličování. Žukovova vítězství radikálně změnila chod historie a třikrát zcela rozložil zakořeněné mýty… více

17.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Je třeba opět vzkřísit nezdolného ruského a slovanského ducha

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Je třeba opět vzkřísit nezdolného ruského a slovanského ducha

(18. díl)

Aby mohlo být zachráněno Slovanství, je třeba především vzkřísit v něm nezdolného ruského ducha. Ne nadarmo všechna nečistá Temnota, všechna démonská síla tohoto ruského ducha bytostně nesnáší!… více

18.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Srdíčkový "humanista" Havel aneb všechno bylo trochu jinak

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Srdíčkový "humanista" Havel aneb všechno bylo trochu jinak

(19. díl)

The Jerusalem Post napsal, že Česko považuje za nejvíce proizraelskou zemi v Evropě. Předložený materiál, rozmnožovaný a distribuovaný některými členy Klubu angažovaných nestraníků a Konfederace politických vězňů vypovídají o minulosti prezidenta Havla a mnohým odpoví na otázku, proč se Václav Havel choval tak jak se choval… více

19.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Bolševická revoluce nikdy nebyla ruskou, ale vždy židovskou

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Bolševická revoluce nikdy nebyla ruskou, ale vždy židovskou

(20. díl)

Dvě kapitoly z knihy Henryho Forda "Mezinárodní žid" (1920) STAROŽIDOVSKÁ PEČEŤ NA RUDÉM RUSKU – chceme-li se dozvědět, co zamýšlejí a čeho chtějí dosáhnout židovští vůdcové Spojených států a jiných zemí, nesmíme dbát jejich slov, určených pro nežidy, nýbrž těch slov, která jsou určena pro jejich vlastní národ… více

20.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Židovská ruská revoluce

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Židovská ruská revoluce

(21. díl)

Židovské panství v Rusku dokumentuje počet Židů v jednotlivých úřadech a komisích: V Radě lidových komisařů bylo z 22 členů 17 Židů, ve Válečné komisi ze 43 členů bylo 33 Židů. V Zahraničním komisariátu bylo 13 Židů ze 16 osob. Finanční komisariát měl 24 Židů ze 36. Justiční komisariát měl 20 Židů z 21členů. V Komisariátu pro vyučování bylo 42 Židů z 53. Komisariát pro sociální akce řídilo 6 Židů. Komisariát práce měl 7 Židů, z 8. Vyslanci bolševického Červeného kříže byli všichni Židé (8). Venkovští komisaři: 21 Židů z 23. Nejvýznamnější žurnalisté byli dokonce všichni Židé (41). To jsou poučná čísla… více

21.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Postupné ovládání světa – ekonomické, mediální a mocenské

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Postupné ovládání světa – ekonomické, mediální a mocenské

(22. díl)

Z hospodářského chaosu stvořil židovský duch nespokojeností organizovaný kapitalismus s jejich účinným nástrojem, bankovnictvím, který dlouhou dobu sloužil ničivému duchu Židů, kteří se nedají nikdy zcela uspokojit. Nyní je ale již nepochybně dobře známo, že vše, co způsobil "židovský idealismus a židovská nespokojenost" v Rusku, je zamýšleno uskutečnit i v Spojených státech a i v celém světě… více

24.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pravá tvář světové revoluce

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Pravá tvář světové revoluce

(23. díl)

"Bohatství veškerého světa patří nám", je nevysloveným heslem každého chazarsko-židovské ničivé revoluční akce nebo války ve světě. ONI jsou otci kapitalismu. Tento se už ale přežil a vyčerpal svůj hrabivý potenciál a nyní chtějí jeho původci své vlastní dílo zničit a nastolit nový řád, neomarxistickou revoluci, která má sebrat všem zbývající kapitál, vyvlastnit ho v rámci světové "spravedlivé revoluce" a zrušit soukromé vlastnictví pro všechny, samozřejmě kromě světové velmi malé elity… více

25.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Svobodné volby za revoluce

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Svobodné volby za revoluce

(24. díl)

Pan Coham píše v časopise "Komunist" v dubnu 1919: "Bez přehánění můžeme říci, že velký ruský sociální převrat byl skutečně proveden židovskýma rukama. Dovedly by snad tupé, potlačené masy ruských dělníků a sedláků svrhnout ze sebe jařmo buržoazie? Nikoliv, byli to právě Židé, kteří přivedli ruský proletariát k červánkům internacionály, a nejen je vedli, nýbrž i ještě teď rozvíjí sovětskou věc, spočívající v židovských spolehlivých rukách."… více

26.03.2021

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byla revoluce v Rusku předehra?...

Jak se Stalin vzbouřil proti kaganovi: Byla revoluce v Rusku předehra?...

(25. díl)

BOLŠEVICKÁ VLÁDA OD ZAČÁTKU DOSTÁVALA OD ŽIDOVSKÝCH FINANČNÍKŮ Z EVROPY PENÍZE A SAMOZŘEJMĚ I OD MEZINÁRODNÍCH BANKÉŘŮ Z AMERIKY. TOTO JE JEDNOZNAČNĚ ZJIŠTĚNOU SKUTEČNOSTÍ. Ruští Židé ani zdaleka netrpěli v té míře, jak nám vyprávějí židovští zmocněnci… více

27.03.2021

Rychlá navigace: