Souvislosti, které všude nenajdete

Zakázaná historie

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 1: Sumerské keramické tabulky 1

(1. díl)

Leonardo da Vinci riskoval ještě před pěti sty lety život pitváním mrtvol uprostřed noci, aby nakreslil vnitřní orgány. Církev měla naprostou moc nad životy lidí. Zabíjela a ničila všechno, co se neshodovalo s jejími představami "zbožného chování". Bohužel jsme toto chování přejali a "nábožně" ho praktikujeme dodnes. V posledních 1000 letech docházelo k těm nejkrutějším náboženským konfliktům v celých lidských dějinách. Pokud se nepoučíme z dávné historie a pokorně nepřijmeme skrývanou historickou pravdu, dávná poselství a neuvěřitelná fakta, která pro nás byla velmi pečlivě zaznamenávána tisíci dávnými, pověřenými písaři, tak zůstaneme uvězněni a zotročeni v cyklu neustále předávané nevědomosti, která nás bude i celou naši civilizaci neustále škrtit… více

05.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 2: Sumerské keramické tabulky 2

(2. díl)

Vykopávky z Akkadu přinesly pozoruhodné nálezy. Nejvzácnější byla knihovna krále Aššurbanipala v Ninive, kde objevili 25 000 destiček s akkadskými texty, přičemž na mnohých stálo, že jsou to kopie dávných textů a badatelé byli přesvědčeni, že akkadština musela vzejít z ještě staršího jazyka, což potvrdila jedna z Aššurbanipalových tabulek, která nám prozradila: "Bůh písařů věnoval mi dar, jimž je znalost jeho umění. Byl jsem zasvěcen do tajů písma a tak umím číst složité tabulky v sumerštině. Rozumím tajuplným slovům v kamenných rytinách z časů před potopou."… více

06.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 3: Starobylá sumerská civilizace

(3. díl)

Skutečné úspěchy Sumerů vyšly najevo až poté, co byly přeloženy a přepsány nalezené destičky. Ohromující, ale i znepokojující je fakt, že vědění a neskutečně vyspělá věda byly lidem nejprve poskytnuty, aby urychlily lidstvu jejich evoluci a pak byly "nějak" zničeny. Některé informace nás přivádí do rozpaků a některé překladatele doslova zdrtily. Starý Sumer disponoval tisíci písaři, kteří se neustále činili, aby zachytili co nejvíce důležitých informací do mokrého jílu. Neúmyslně nám tabulky vypovídají o tom, jak byli Sumerové ovládáni svými náročnými bohy. Díky válečkovým pečetím s rytinami ve tvrdém kameni, které zanechaly jasný otisk v mokré hlíně, mohli dodávat výukové materiály učitelům a školám, které vedli UMMIA – "odborní profesoři"… více

07.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 4: Vznik planety Země

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 4: Vznik planety Země

(4. díl)

Všechno to začalo, praví sumerské texty, když byla sluneční soustava ještě mladá, tak Slunce sumersky APSÚ (ten, který byl na počátku), s jeho malým společníkem MUM.MU (ten kdož se narodil), Merkur a kousek dále TI.AMAT (Panna života) byli prvními členy sluneční soustavy a ta se postupně rozrostla "zrozením" tří planetárních dvojic: (Venuše a Mars), pak obří dvojice (Jupiter a Saturn) a také dvojice (Uran a Neptun). Do této sluneční soustavy, ještě nestabilní, vnikl (před 4 miliardami let) planetární vetřelec, kterého Sumerové nazvali NIBIRU a jak se přiblížil k vnějším planetám naší sluneční soustavy, tak začal být do ní vtahován… více

08.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 5: Nibiru

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 5: Nibiru

(5. díl)

Nibiru je neklidná planeta a její atmosféra je neustále vystavována ničivým vesmírným vlivům. Kosmické síly měli nepříznivý vliv na její atmosféru, půdu i obyvatele a velké části planety se postupně stávaly neobyvatelné. Sumerské keramické tabulky to popisují takto: "V atmosféře díra vyvstala, vzduch na Nibiru zřídnul, ochranný štít zmenšil se. V zemi rozbujel se svár, jídla a vody hojnost nebyla. Ze země jednota zmizela, mnoho obvinění zaznívalo. Deště byly zadržovány, větry duly silnější, prameny z hlubin nevyvěraly."… více

09.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 6: Mise Anunnaků na Zemi

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 6: Mise Anunnaků na Zemi

(6. díl)

V mocenském boji Anu a Alala usilovali, kdo se stane králem NIBIRU. Neúspěšný kandidát na vládce NIBIRU se rozhodl vydat na velmi riskantní cestu, aby našel zlato na záchranu atmosféry své planety, a aby přesvědčil ostatní o svých vladařských schopnostech… více

10.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 7: Anunnakové na Zemi

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 7: Anunnakové na Zemi

(7. díl)

Anu a obyvatelé Nibiru nemohli uvěřit, že Alalu žije a navíc je ohromila jeho tvrzení o zlatě. Nejstarší z mudrců jim připomněl, že se Alalu učil o planetě "Tiámat" a o hojnosti vody a zlata na ní. Tato zpráva je podnítila k tomu, aby ihned vyslali na Zemi kompletní expedici, aby výroky o zlatě prověřila a zřídila tam základnu. Ve vážné debatě rozhodovali o tom, kdo povede expedici. Enki byl prvorozený syn krále Ana a Enlil druhorozený, ale podle jejich zákonů o nástupnictví měl vyšší postavení Enlil, protože byl synem Ana a jeho nevlastní sestry. Nakonec padlo rozhodnutí, že první expedici povede Enki, jelikož byl lepším vědcem. Obnášelo to mnoho příprav, než konečně vyslali loď. Enki naplánoval a spočítal kurz: "Tabulku předurčení pro misi svou vytvořil"… více

11.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 8: Prehistorie lidstva

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 8: Prehistorie lidstva

(8. díl)

A tak se dostáváme do okamžiku, kdy začíná skutečná prehistorie lidstva. Bylo to dlouho před stvořením prvního "Adama". V tomto čase operovali Na Zemi stateční průzkumníci – astronauti, kteří si uvědomovali, že úspěšnost jejich mise je pro jejich planetu Nibiru otázkou života a smrti… více

12.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 9: Technologie Anunnaků

(9. díl)

Anunnakové na Nibiru z přivezeného zlata ihned vyrobili práškovou směs, kterou rozptýlili v atmosféře. Plánovaný experiment přinesl sice veliký úspěch, ale nyní potřebovali zlata mnohem víc, aby poškozenou atmosféru uvedli zcela do původního stavu… více

13.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 10: Anunnakové a Igigové

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 10: Anunnakové a Igigové

(10. díl)

Anunnakové poslali na zemi další expedici s padesáti průkopníky a mezi nimi byly i ošetřovatelky v čele s Ninmach, nevlastní sestrou Enkiho a Enlila. Ninmach byla lékařka a zasvěcená bytost, která znala tajemství života a smrti a uměla i oživovat mrtvé. V sumerských tabulkách se můžeme setkat s celou řadou konkrétních situací, kdy Anunnakové přiváděli někoho zpět k životu… více

14.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 11: Těžba zlata

(11. díl)

V mnoha nově objevených nalezištích zlata v jižní Africe bylo zjištěno, že nerosty a rudy se těžily již ve starověku. Přizvaní archeologové zjistili radiokarbonovou metodou stáří těžby na 8 000 let před Kristem. Týmy archeologů tento neočekávaně vysoký věk nálezů zaskočil. Proto rozšířili výzkum na další oblasti. Na západních svazích Lion Peaku objevili jeskyň. Podle zuhelnatělých zbytků určili zde dobu těžby na 20 až 26 000 let před Kristem. Pak odebrali vzorek v místě, kde se s těžbou začalo. Vzorek odeslali do laboratoře a výsledek jim vyrazil dech. 41 250 let před Kristem plus – mínus 1 600 let! Další nálezy posunuly věk na 50 000 let. Nakonec badatelé vyslovili přesvědčení, že začátek těžby kovů ve Svazijsku spadá s největší pravděpodobností do období 70 000 až 80 000 let před Kristem a celá jižní Afrika se stala kolébkou technického pokroku asi před 100 000 lety. To jsou údaje, které jsou samozřejmě v přímém rozporu s tím, co se nám stále snaží vnutit mainstreamová věda… více

15.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když "bohové" jak lidé pracovali

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 12: Když "bohové" jak lidé pracovali

(12. díl)

Zpočátku byla planeta liduprázdná a hrstka Anunnaků musela sama tvrdě pracovat. Hovoří o tom epos – "Když bohové jak lidé pracovali"… více

16.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 13: Stvoření člověka 1

(13. díl)

Pozoruhodný je tento zápis v jílu, který pojednává o událostech zhruba před 350 000 lety, nedlouho před tím, než se objevil na Zemi "Homo sapiens". Nedostatek pozornosti vůči problémům nižších "bohů – Anunnaků" a jejich těžká práce vedli k jejich vzpouře a povstání. Už toho měli dost! Anu však dal jasně najevo, že těžba zlata je nutná a práce musí pokračovat, vždyť na ní záviselo jejich přežití na Nibiru. Nejvyšší Anunnakové s nimi tedy začali vyjednávat a zkoumat různá řešení. Snad mohli unavené horníky – Anunnaky poslat domů nebo mohl Enki vymyslet nové a účinnější stroje. Vypadalo to, že situace nemá žádné reálné řešení, ale nakonec přišel klíčový okamžik v dějinách lidstva… více

17.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 14: Stvoření člověka 2

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 14: Stvoření člověka 2

(14. díl)

Než Enkimu dovolili přistoupit ke "stvoření" dlouho se rokovalo o tom, zda by jim Bůh dal takové znalosti, kdyby nechtěl, aby je využili ve svůj prospěch. Jedna strana v čele s Enlilem tvrdila: "Vážná je to věc, zálibu v ní nenacházím, děl Enlil. S moudrostí tou vyrábějme nové nástroje, však nové bytosti netvořme. Pravidlům pro putování mezi planetami příčí se, pravidly pro příchozí na Zemi, ona zakázána byla. Těžit zlato bylo cílem naším, nahradit Otce veškerého počátku nikoli!: Druhá strana byla reprezentovaná jeho bratrem Enkim ale i Ninmach, která zase prosazovala: Moudrostí a pochopením Stvořitel všeho, naší životní esencí naplnil, za jakým účelem toho schopni jsme, když ne proto, k čemu předurčeni jsme? S tím, co naší esenci přidáno bylo, my nástroje a kočáry zdokonalili, zbraněmi hrůzy jsme hory rozechvěli, nebe zlatem hojíme." Nakonec bylo rozhodnuto, že tento spor posunou dál a předloží ho starším z Nibiru, aby rozhodli oni… více

18.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 15: Stvoření člověka 3

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 15: Stvoření člověka 3

(15. díl)

Enki si nově stvořeného tvora zamiloval. V jeho osobnosti můžeme spatřit svérázného tvořivého vědce, který cítil ke svému "Adamu" velkou náklonnost a chtěl pro něj získat to nejlepší. Postoj Enlila byl mnohem pragmatičtější a vnímal tuto stvořenou bytost jako primitivního člověka, stvořeného pro těžkou práci a zotročení. Tento rozdílný pohled na lidskou populaci obou nejvyšších Anunnaků se později stal předmětem velkých neshod mezi těmito "božskými" bratry a vždy rozděloval Anunnaky na dvě frakce s rozdílným pohledem na to jakým směrem se má lidstvo vyvíjet, co mu ještě bude dovoleno a kolik vědění mu bude poskytnuto. Tyto dvě síly s naprosto antagonistickým přístupem kolem nás pulzují dodnes… více

19.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 16: Stvoření člověka 4

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 16: Stvoření člověka 4

(16. díl)

Ze studií mitochondriální DNA a chromozomu Y již víme, že první lidé Homo Sapiens se objevili před 200 000 lety. Mezi sumerskými destičkami a biblí můžeme uvidět četné paralely, včetně stvoření Adama. Je to zarážející, zejména když si uvědomíme, že tyto tabulky většinou předchází bibli 2 000 let a více. Tady se dovídáme pro některé – strašnou pravdu, která by nás ale měla vytrhnout ze stavu chaosu a zmatku, v němž se jako druh nacházíme. To, že našemu "stvoření" velmi přispěli vyspělé bytosti s pokročilými znalostmi a my jsme je od počátku začali uctívat jako nejvyššího Boha, ať už dobrovolně nebo povinně, tak jsme zaměnili skutečné božské principy za principy světské a přízemní. Tomuto zbožštění napomohl postoj celé řady "těchto bohů" Anunnaků, kterým se zalíbil ješitný a povýšený přístup k lidstvu a postupem času se stále více nechávali uctívat proti vůli vrchního velitele na planetě Zemi – Enlila… více

20.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 17: Stvoření člověka 5

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 17: Stvoření člověka 5

(17. díl)

Enlil se procházel ve stínu stromů v Edinu a hledal dva pozemšťany. Když je potkal, uviděl, že jsou odění do zástěr z listí, které vytvořila Ti-Amat. V této fázi se tito pozemšťané už naučili spoustu věcí od jeho bratra Enkiho. Z toho Enlil vyvodil, že jim někdo podsouvá vědění a informace, což Enlil důrazně zakázal. Vyhnal je z Edinu za to, že začali být příliš informovaní a připojil přísnou výstrahu, že se nesmí spolčovat se zlým hadem a nechávat se svést jeho snahami a sliby, že jim zprostředkuje poznání a naučí nejrůznější dovednosti. Tady vychází najevo, kdo byl tím hadem. Byl jím Enki, tvůrce a "stvořitel" lidstva, který podle Enlila byl ztělesněním ďábla, zatímco Enlil se od této chvíle stává "bohem strachu a pomsty", který dělá vše, aby lidi utiskoval, ovládal a bránil jim v poznání… více

21.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 18: Střet s obří kometou a asteroidy

(18. díl)

Těsná blízkost průchodu Nibiru kolem většiny planet naší sluneční soustavy, vzniklé gravitační poruchy a vytržené asteroidy z pásu asteroidů způsobily obrovský rozruch a velké škody na Měsíci, Zemi a zejména na Marsu, které na něm zřejmě zapříčinily ztrátu atmosféry a odtržení části zemské kůry. Z tabulek se dozvídáme, že k těmto událostem došlo v 80. šaru po prvním přistání Anunnaků na Zemi. To by znamenalo 288 000 let po jejich příletu a z našeho pohledu před 155 000 roky… více

22.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 19: Tradice otrocké síly

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 19: Tradice otrocké síly

(19. díl)

Anunnakové v Edinu byli stále nespokojenější a připadalo jim, že jsou zavaleni prací a nyní zase oni začali požadovat pomoc ze strany otrockého druhu. Ninurta odletěl na jižní výběžek Afriky a zmocnil se několika pozemských otroků pro potřeby svých přátel v Edinu. Tak vlastně započala tradice "nekonečného" využívání otrocké síly z Afriky, která sužovala moderního člověka v příštích tisíciletích. Připomíná to výjev ze 17. Století, kdy se otroctví stalo jedním z nejvýnosnějších obchodů a kdy byli afričtí otroci chytáni jako zvířata proto, aby je odváželi a prodávali do vzdálených zemí… více

23.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – "první civilizovaný člověk", Ka-in a Abel

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 20: Adapa – "první civilizovaný člověk", Ka-in a Abel

(20. díl)

Adapa a Titi potomci Enkiho byli vychováváni jako anunnacké děti. Enki je se svou chotí Ninki naučili všem dovednostem Anunnaků. Byl spokojen s tím, že nový druh pozemšťana byl civilizovaný a inteligentní, proto nechal přivést z Nibiru všechna možná semena a domácí zvířata, aby mohli pozemšťané pro sebe i Anunnaky pěstovat nejrůznější plodiny a osvojili si zemědělství. Podle tabulek se toto odehrávalo v době 108 000 let před Kristem. Zajímavé je, že právě v tomto čase došlo podle antropologických nálezů k nepochopitelnému evolučnímu skoku ve vývoji Homo Sapiens. Pozoruhodné je, že stejně nepochopitelný evoluční skok se v té době odehrál v botanické říši. V té době se najednou objevili krytosemenné rostliny a druhy, které se do té doby na Zemi nevyskytovaly. Vysvětlením všeho se nabízí Enkiho "genetický experiment" a dovoz nejrůznějších obilovin, plodin a semen ovocných stromů z Nibiru, o kterém se tabulky zmiňují… více

24.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 21: Marduk

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 21: Marduk

(21. díl)

V 95. šaru měli Adapa a Titi syna, kterého pojmenovali Seti. Dohromady se jim narodilo ještě třicet synů a třicet dcer. Tito potomci se zdárně množili, pracovali jako oráči a pastýři a zajišťovali všem potřebnou potravu. Adapa první civilizovaný člověk "Homo sapiens sapiens" zemřel ve 108. šaru roku 55 000 před naším letopočtem. Žil 15 šarů, takže se musel dožít 55 800 let. Marduk se v té době zamiloval do pozemšťanky a stal se prvním Anunnakem, který si vzal pozemšťanku za ženu, což opět způsobilo bouřlivou odezvu mezi Anunnaky. Marduk se musel vzdát svého následnictví na Nibiru a do celé záležitosti dokonce zasáhl nejvyšší Anu… více

25.05.2020

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 22: Ziusudra

6 000 let staré sumerské texty nám odhalují historickou pravdu 22: Ziusudra

(22. díl)

Ukazuje se nám promiskuitní a vysoce sexuální rys Enkiho povahy, znovu se vynořuje na světlo a vyvolává další spory. Enki opět vkládá svůj genofond do lidského druhu. Svedl krásnou Batanáš, která mu porodila syna jménem Ziusudra. Podobně jako Adapa – Enkiho první lidsko-anunnacký potomek, byl i Ziusudra velmi bystrý, vykazoval značnou inteligenci a Enki tohoto chlapce, který vypadal, jakoby mu "z oka vypadl", úplně zbožňoval. Popis dítěte nám dává podrobnou představu, jak Enki vypadal… více

26.05.2020

Rychlá navigace: